Thursday, 7 November 2019

பெரியாரும் அவரின் மாண்பும் -subbaநிகழ் கால அரசியல் வாதிகளிடம் இல்லாத மாண்பு அன்று வாழ்ந்த அரசியல் வாதிகளிடம் இருந்தது.எதிரிகளையும் மதிக்கும் மாண்பு மற்றும் மரியாதையாக நடத்துதல்.
பெரியார் பற்றிய அப்படி ஒரு நிகழ்வு:
பெரியார் ராஜாஜிக்கு நேர் எதிர் கொள்கை உள்ளவர் .கடவுள் எதிர்ப்பாளர்.ராஜாஜி ஆன்மிகத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர் .அனால் தனக்கு முக்கியமான தருணங்களில் ராஜாஜி இடம் ஆலோசனை செய்வார் .பெரியாரின் தந்தை அவருடைய இறப்பிற்கு பின் தனது சொத்துக்கள் முழுவதும் பழனி முருகன் பெயரில் எழுதினார்.பெரியாருக்கோ கவலை இந்த சொத்துக்களை எவ்வாறு அடைவது என்று .

ராஜாஜியை அழைத்து ஆலோசனை செய்தார்.ராஜாஜி பெரியாரை எதிரியாக பார்க்க வில்லை.ராஜாஜி கூறினார்: பழனி முருகன் என்ற ஒரு கடவுள் இல்லை.பழனியில் இருப்பது தண்டாயுத பாணி .அதனால் உங்கள் வீட்டின் பின் பக்கம் ஒரு முருகன் சிலையை நிறுவி அதற்க்கு பழனி முருகன் என்று பெயரிடுங்கள்,சொத்து உங்களிடமே இருக்கும் என்று கூறினார்.பெரியார் இதை பின் பற்றி சொத்துக்களை அடைந்தார்.ராஜாஜியை பிரமணனாக பார்க்கவில்லை.
நண்பனாக மட்டும் தான் பார்த்தார்.
இதை போலவே இனொரு நிகழ்வு:
சங்கராச்சாரியார் பெரியவர் ஒரு முறை ஊர்வலம் வந்து கொண்டு இருந்தார் சென்னையில் .அப்போது பெரியார் ஆதரவாளர்கள் காஞ்சி பெரியவரை தடுத்து அடிக்க முயன்றனர் .காஞ்சி பெரியவர் கூட இருந்தவர்கள் அவரை எச்சிரித்தனர்.ஆனால் பெரியவர் கேட்காமல் முன்னேறிச் சென்றார்.அப்போது எதிர்ப்பாளர்கள் நேர் எதிர் சந்தித்தார் .அப்போது பெரியார் பெரியவரை பத்திரமாக சாலையை கடக்க உதவும் படி தனது ஆதரவாளர்களை பணித்தார்.பெரியவர் எந்த துன்பமும் இல்லாமல் கடந்தார்.

தன்னை எதிர்த்தாலும் தரம் தாளாமல் மதிப்புடன் நடத்துபவர் பெரியார்.

-


Photo By: Unknown
Submitted by: subba
Submitted on: Sun Oct 20 2019 18:03:53 GMT+0530 (IST)
Category: Real Life-A real life incident happened with others
Language: Tamil


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Saturday, 21 September 2019

सह नाववतु -देवसुतॐ सह नाववतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om Saha Naav[au]-Avatu |
Saha Nau Bhunaktu |
Saha Viiryam Karavaavahai |
Tejasvi Naav[au]-Adhiitam-Astu Maa Vidvissaavahai |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Meaning:
1: Om, may be move together,
2: may we relish together,
3: may be concentrate to perform together,
4: May brilliance of understanding set it; and let not Hostility arise (due to lack of Understanding),
5: Om let peace prevail

-


Photo By: -
Submitted by: देवसुत
Submitted on:
Category: Ancient Wisdom
Language: संस्कृत/Sanskrit


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Wednesday, 18 September 2019

ஊக்கமும் பயனும் -subbaதாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒருநாள் பள்ளியில் இருந்து ஒரு கடிதம் எடுத்து வந்தார்.
அம்மாவிடம் தந்தார்.
அதை படிக்க சொனார்.
அவர் அம்மா அதில் மகனே உனக்கு படம் நடத்தும் அளவிற்கு பள்ளியில் வாத்தியார் இல்லை என்று இருக்கிறது என்று சொன்னார்
சில வருடம் கழித்து எடிசன் மாபெரும் விஞ்ஞானி ஆனார்.
அப்போது அந்த பழைய கடிதத்தை படித்தார்.
அதில் அவர் பள்ளியில் இருந்து கொண்டு வந்த கடிதம் இருந்தது
அதில் உண்மையில் எழுதி இருந்தது இது" இவன் படிக்க தகுதி இல்லாதவன்" அவன் பள்ளிக்கு வர வேண்டாம்.

உண்மை அறிந்த எடிசன் கண்ணீர் வடித்தார்.தாயின் அருமை எண்ணி வியந்தார்.
தனி தஹி ஊக்க படுத்தியது நினது நன்றி கூறினார்.

ஒரு எதிர்மறையான கருத்தை கூட ஒரு தாய் நினைத்தால் ஊக்கத்தின் மூலம் மகனை மாற்றலாம் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம்

-


Photo By:
Submitted by: subba
Submitted on: Sat Sep 14 2019 20:50:04 GMT+0530 (IST)
Category: Ancient Wisdom
Language: Tamil


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Monday, 16 September 2019

पूर्णमदः पूर्णमिदं -देवसुतॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Puurnnam-Udacyate |
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Meaning:
1: Om, Poorna (whole or infinite), resides within the whole (infinite)
2: when infinity is taken out of infinity, infinity remains.
3: Om: let peace prevail

-


Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on:
Category: Ancient Wisdom
Language: संस्कृत/Sanskrit


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Sunday, 15 September 2019

भद्रं कर्णेभिः -देवसुतॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्‍ँसस्तनूभिः ।
व्यशेम देवहितं यदायुः ।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ।
स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om Bhadram Karnnebhih Shrnnuyaama Devaah |
Bhadram Pashyema-Akssabhir-Yajatraah |
Sthirair-Anggais-Tussttuvaamsas-Tanuubhih |
Vyashema Deva-Hitam Yad-Aayuh |
Svasti Na Indro Vrddha-Shravaah |
Svasti Nah Puussaa Vishva-Vedaah |
Svasti Nas-Taarkssyo Arisstta-Nemih |
Svasti No Vrhaspatir-Dadhaatu ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Meaning:
1: O Divine, May we not Hear with our Ears - bad words,
2: May we See with our Eyes - good deeds,
3: With Steadiness and Praying ...
4: ... May we Attain our full Lifespan allotted by the Divine.
5: May Indra (God of Thunder [electricity], bestow us good hearing in old age,
6: May Pushan (Good of Meetings), protect our travels and meetings,
7: May Tarkshaya (Garuda) protect us from enemies,
8: May Brihaspati (Jupiter) increase our intellect,
9: Om, let peace prevail.


-


Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on:
Category: Ancient Wisdom
Language: संस्कृत/Sanskrit


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

வலியும் பரிணாம வளர்ச்சியும் -subbaஉங்களுக்கு தெரியுமா?

பூச்சிகளுக்கு வலி தெரிவதில்லை.பூச்சிகளின் வாழும் காலம் குறைவு.
வலியானது குணமடைய நேரம் தேவை
இதற்கு நிறைய உடல் சக்தி தேவை
இதற்கு சக்தி செலவு செய்யும் நேரத்தில் உணவு தேடலாம்.
ஆகையால் பரிணாம வளர்ச்சியில் அவைகளுக்கு இயற்க்கை வலி உணர்வை கொடுக்க வில்லை

ஆனால் மனிதனின் ஆயுள் காலம் ஜாஸ்தி
மனிதன் சக்தியும் பூச்சிகளை விட அதிகம்
மனிதர்களுக்கு வலி உணர்வு ஒரு எச்சரிக்கை மற்றும் அபாய அறிவிப்பு சாதனம்
மனிதனுக்கு வலி யில் இருந்து வெளி வருவதற்கும் போதிய நேரம் உண்டு
ஆகவே இயற்க்கை மனிதனுக்கு வலி உணர்தல் அளித்துள்ளது

-


Photo By:
Submitted by: subba
Submitted on: Sat Sep 14 2019 20:09:56 GMT+0530 (IST)
Category: Other
Language: Tamil


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Saturday, 14 September 2019

Home, Sweet Home -IshaHome, Sweet Home

-Isha


Photo By: Isha
Submitted by: Isha
Submitted on:
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

The Mango, the Lion and the Monkeys -IraThere was once a monkey in the forest. He ate banana and mango. He had a friend monkey who also ate banana and mango.

There was a lion too, who came to meet the monkeys and saw them eating bananas and mangoes.

The lion said to the monkeys that he also wants to eat bananas and mangoes. But the monkeys laughed on him. Seeing this, the lion took some bananas and mangoes and ran away to his cave to eat them. The lion was very happy eating the delicious bananas and mangoes and said I will always eat bananas and mangoes.

The monkeys thought, what a foolish lion he is. But slowly, all animals looked at the lion and were very happy that he was not killing anyone anymore. Other animals also started following the lion and stopped killing other animals. And all animals lived in the forest without fearing each other anymore.

There was happiness all around.

-As narrated by Ira, Senior Kindergarten, August 2019, Mississauga, Canada

-Ira


Photo By:
Submitted by: Ira
Submitted on:
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

असतो मा सद्गमय -देवसुतॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om Asato Maa Sad-Gamaya |
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya |
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Meaning:
1: Om, (O Lord) take me from Untruth to Truth,
2: take me from Darkness to Light,
3: take me from Death to Immortality,
4: Om, let peace prevail.

Tags: Buddhism, Buddha, Lord Gautam Buddha, Mantra to remove pain and suffering

-


Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on:
Category: Ancient Wisdom
Language: संस्कृत/Sanskrit


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Monday, 2 September 2019

No matter how small... -देवसुतNo matter how small, progress is progress. Hindi Translation: चाहे कितनी भी छोटी हो, प्रगति - प्रगति होती है |

-देवसुत


Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Wed Jul 10 2019 20:50:20 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Sunday, 1 September 2019

The Treaty -DOLA DUTTA ROYRustam had never seen the dog in the neighborhood before.
The weekly bazaar was still buzzing as the sun went down behind the tall trees up the slope. There were garbage heaps at a distance created by the locals who had squatted down to sell their wares in a clearing. It was the weekly bazaar around the small neighborhood. He saw the dog going from one heap to the other, stealthily and cautiously-- looking for morsels of edible items. As it wandered about warily from one heap to the other, people ran away from it. Its size frightened them, and some just ignored it.

A Labrador, feeble and old, it looked hungry and forsaken. Obviously abandoned, he thought. It could be part of the holidaying gangs that visited the riverside, miles away, every year around this time, to celebrate the sighting of the moon. But the revelry was over some days back. He noticed the blue collar that peeked out every now and then through its dusty golden coat -- now dulled with neglect. Sitting on a big rock when Rustam, didn't move away from the creature, it came close -- its eyes fixed on the orange-stick in his hand that he licked with great gusto.

He looked at the dog and stopped midway. The look in its eyes struck a chord in his heart. Those eyes were lost and tired. Perhaps famished.
Do dogs like ice cream? Rustam wondered.

He dropped the unfinished stick to the ground anyway. The dog moved away alarmed as though it was going to be pelted and shooed away. Looking for a sign from Rustam to allow him to taste the delicious melting item wasting on the ground, it waited. Instead, when Rustam gave a slight nod it moved closer and gave it a tentative lick first. Then the hungry beast devoured it in no time. Rustam found it quite funny. He laughed. But he needed to head home. There was work to do.

When he got up to leave, the creature followed him. But he was in no mood to care for it any further as he had other things on his mind -- like the thought of his sweetheart he wished to wed, as soon as he could make some more money. He was lucky today. He had sold everything that he got. Well, almost. Making a mental note of how much more money that he needed to make, he walked on wistfully. He knew that the dog was right behind him as he saw the shadow of the two cleverly through the corner of his eye on the side of the uneven cobbled path. The sun was setting somewhere behind them. He didn't stop and whistled along as he thought of his girl.

Rustam shut the wooden door behind him that creaked and rattled. He forgot all about the dog that followed him. It sat patiently outside his door all night. He could hear it moan and whine at intervals. But Rustam was tired and wanted to get some rest. Lying in bed he thought of his two-room cottage which he realized was not enough for his future plans. He must try and start an extension, especially a 'godown' where he could stack his collection before he could lose all that to the 'looteras' that watched him collect his lot to sell at the bazaar.

"Bastards,'" he grumbled. "Why don't they learn to do something constructive instead of robbing others who are working hard to make a living?" It was a menace to live with. He rolled over and shut his eyes. He thought of his little cottage that was surrounded by clusters of coconut and eucalyptus trees his forefathers had planted on their bit of land -- for generations to thrive on. Today, having nobody to share his load of hardship with, he found it tough to care for the land and the trees. He doubted if Shabnam, his lady love, could also help him out in that respect. After all, she was only a woman. He must seek some help and advice from his uncle in the next village.

At daybreak Rustam was startled by the noise outside his little dwelling. He rushed to the window and got a glimpse of the neighborhood kids, the 'coconut looteras', jumping over the fence around his land to escape as the furious dog barked them away. They had come to steal the coconuts piled up in his small rundown cart in the backyard; his only place to stack them in. At his wits end, Rustam ran his fingers through his hair and charged out. He was pleasantly surprised to see that not a single coconut had fallen out of the cart. He also noticed that the dog stood at a distance looking at him with its head bent low, asking to be pardoned, if it had done anything wrong. Rustam laughed. He went and sat next to the animal and stroked its head.

At length, he brought some stale bread and a bowl of water and placed it at the door. The dog watched his moves carefully. He could only take orders from his master. Rustam whistled and waved. It came bounding. It was the first time that Rustam saw its tail wag. There was expectation and hero-worship in its eyes which filled his heart with a twinge of sadness. He placed the food in front of it and in minutes the dog gulped down its reward looking cheerful.

Rustam watched with great interest how the dog enjoyed his gift of 'manna' from heaven. Its joy was palpable. It ran around in glee and licked his face and hands in gratitude. Rustam sat there taking it all, overwhelmed -- pondering if he should get a leash.
But first, he must give it a name. How about 'Ghulam'?

-Calcutta, Nov 3, 2018

-DOLA DUTTA ROY


Photo By:
Submitted by: DOLA DUTTA ROY
Submitted on: Sun Aug 11 2019 12:28:44 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Sunday, 11 August 2019

From invaluable to... -हरेकृष्ण आचार्यTo pluck out an invaluable thing to make a valuable thing, is foolish and cruel at the same time.

-हरेकृष्ण आचार्य


Photo By:
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Fri Jul 05 2019 16:58:02 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Sunday, 30 June 2019

Flower Pot -DivijFlower Pot

-Divij


Photo By: Divij
Submitted by: Divij
Submitted on:
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Burnt -देवसुतThe skin felt the heat first
but the first to burn was the hair.
First the hair behind the palms,
and then the ones on the arms,
then those on the leg
and then
the ones on the head.

Hair do not burn as if on fire.
They just shorten in length,
slowly,
because of the heat.
Once the hair are gone,
the skin starts burning.
It is the skin
on the back first
because I am lying,
face up.

There is no feeling on the back
till the heat touches the bone.
That happens first
before the skin of the arms is
burnt.
The heat touches the heel bone
before it touches the nail of the toe.

The muscles of the hind burn first
before the heat takes the scalp.
A few vertebra dislocate
as the joining tendons burn.

The waist goes next
and then the chest.
The organs go first
before the enclosing bones.

The eyes melt first
before the cheeks are gone.
The tongue burns first
before the skull cracks.

The heat shrinks the brain
before the knees crack.
The chest collapses
before the skull breaks.
The brain is burnt
before the last bone dislocates.

The body does not react to all this,
because it is dead.
What I write is an experience
that none can express.

It is the mind that watches
the movement of time.
It is time that passes,
not 'us' passing time.

It is the mind that told
my son to write.
I know this will give
a tear to his eye.
He stood with me
on that day,
so I stand with him
on this day,
to express what all must feel,
but none can express.
An experience of a
lifetime!

-देवसुत


Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Sun May 17 2015 21:34:10 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Wednesday, 30 January 2019

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ -Madhubala

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ಮಳೆಯೊಡನೆ ಆಡಬೇಕು
ಪುಟ್ಟ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳಿವೆ
ಅವು ತೇಲುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು
ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು
ಕೆಸರಿನಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡಬೇಕು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳಿವೆ
ಅವು ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು
ಮರಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು
ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ
ಅವುಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕೇ?
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆಡು-ಮೇಕೆ
ನಿಸರ್ಗವೇ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಪಾಠ
ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ನನ್ನ ಆಟ
ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಶಾಲೆಯ ಕಾಟ!


-Madhubala


Photo By:
Submitted by: Madhubala
Submitted on: Mon Jan 21 2019 12:53:50 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

You can still... -Anthony LiccioneYou can still say yes to yesterdays, no to Novembers, and miss the mistakes that taught a better way.

-Anthony Liccione


Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Thu Nov 22 2018 22:42:48 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Monday, 3 December 2018

जीवन - यज्ञ है -देवसुतजीवन - यज्ञ है
जब ,
मैं - नहीं है
और सब - मैं है
तब ,
जीवन - यज्ञ है |

कैसे , कब , क्या, कहाँ - सब ,
सीखो जब
और
"मैंने किया" ,
मत बोलो
तब ,
जीवन - यज्ञ है |

इस राह पर पहला कदम
जब बोलो - सब साथ चलो ,
और चलो - सबको साथ
लेकर ,
खींचकर ,
पसीना तर हो जाओ ,
पर बोलो - मैं नहीं ,
तब ,
पथ तुम्हारा यज्ञ है ,
तब ,
जीवन - यज्ञ है |

सबके आंसू पोंछो ,
पर बोलो - मैं नहीं ,
सबकी भूख मिटाओ ,
पर बोलो - मैं नहीं ,
तब
जीवन - यज्ञ है |

भलों की करो भलाई ,
पर बोलो - मैं नहीं ,
बुरों की करो बुराई ,
और बोलो - सिर्फ - मैं ,
तब
जीवन - यज्ञ है |

-देवसुत


Photo By: Unknown
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Mon Nov 19 2018 23:27:00 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: हिन्दी/Hindi


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Sunday, 2 December 2018

नमक मिर्च ... (Hindi Proverbs) -कलेजे का टुकड़ा ।
English Translation of Hindi Proverb: A piece of my heart
English equivalent proverb: Apple of my eye.

कलेजा मुँह में आना ।
English Translation of Hindi Proverb: Heart in mouth (signifying fear or anxiety).
English equivalent proverb: none

दो वक़्त की रोटी ।
English Translation of Hindi Proverb: 2 times a day, bread.
English equivalent proverb: Living hand to mouth.

पेट में चूहे कूदना ।
English Translation of Hindi Proverb: Mice jumping in the stomach (signifying hunger).
English Equivalent Proverb: none

पापड़ बेलना ।
English Translation of Hindi Proverb: Roll a "Papad" (no english word). Papad is made when dough is rolled very thin.
English Equivalent Proverb: none. But it signifies "working hard"

अपनी खिचड़ी अलग पकाना ।
English Translation of Hindi Proverb: Cooking ones own concoction separately.
English Equivalent Proverb: none

दूध की नदियाँ बहाना ।
English Translation of Hindi Proverb: Throwing so much milk as in a river. Signifies - Excess.
English Equivalent proverb: none

आटे दाल का भाव पता लगना ।
English Translation of Hindi Proverb: To find out living costs.
English Equivalent proverb: none

आम के आम, गुठलियों के दाम ।
English Translation of Hindi Proverb: Not only mangoes, even the mango seeds gave returns.
English Equivalent proverb: none

कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली ।
English Translation of Hindi Proverb: What is the level of King Bhoj and where comes from Gangu the vegetable oil maker. Signifying the levels of social strata between two people.
English Equivalent proverb: none

नाक में दम करना ।
English Translation of Hindi Proverb: To create a pain in the nose.
English equivalent proverb: A pain in the ass.

सर सलामत तो पगड़ी हज़ार ।
English Translation of Hindi Proverb: If the head is fine, a thousand turbans can be worn. Signifies the primacy of "survival".
English equivalent proverb: Bend now to live another day. (Originally created by the author - all rights reserved)

एक हाथ से ताली नहीं बजती ।
English Translation of Hindi Proverb: One cannot clap with one hand.
English equivalent proverb: It takes two to tango.

ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना ।
English Translation of Hindi Proverb: If the head has been put in the pounder (Okhli) voluntarily, then why fear the pounding.
English equivalent proverb: none

अंत भला तो सब भला ।
English Translation of Hindi Proverb: If the end is good, then all is good.
English equivalent proverb: none

ऊंची दूकान फीका पकवान ।
English Translation of Hindi Proverb: High shop, bad food. Signifying high cost as well as low quality.
English Equivalent proverb: none

राम राम जपना , पराया माल अपना ।
English Translation of Hindi Proverb: Take the name of God, but be a thief.
English equivalent proverb: Nearer the church, farther from God.

येड़ा बन के पेड़ा खाना ।
English Translation of Hindi Proverb: Become a fool and eat the pie.
English equivalent proverb: Act fooling if it means profit.

नाक काटना ।
English Translation of Hindi Proverb: cut the nose. Signifying: to insult.
English equivalent proverb: none

नाक पे मक्खी न बैठने देना ।
English Translation of Hindi Proverb: Not even to allow a fly to sit on the nose. Signifying to take utmost care.
English equivalent proverb: Take utmost care.

नाक रगड़ना ।
English Translation of Hindi Proverb: Rub the nose
English equivalent proverb: none. But it signifies " to make to do the hard work"

नाक रखना ।
English Translation of Hindi Proverb: Keep the nose.
English equivalent proverb: none. But is signifies "to keep the dignity"

-


Photo By:
Submitted by:
Submitted on: Sun Jun 14 2015 17:45:33 GMT+0530 (IST)
Category: Folklore
Language: हिन्दी/Hindi


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Saturday, 3 November 2018

Abuse -Anthony LiccioneIt's better to look at a black and white world, rather than black and blue.

-Anthony Liccione


Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Sun Oct 28 2018 04:04:05 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

अपने मुँह... (Hindi Proverbs) -अपने मुँह मियाँ मिट्ठू |
अर्थात: स्वयं अपनी प्रशंसा करना |
वाक्य: अच्छे आदमियों को अपने मुहँ मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता ।
English Translation of Hindi Proverb: own mouth uncle parrot
English Equivalent of Hindi Proverb: self-appreciation

अक्ल का चरने जाना |
अर्थात: समझ का अभाव होना
वाक्य: इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गयी थी ?
English Translation of Hindi Proverb: the brain has gone to eat grass
English Equivalent of Hindi Proverb: foolish

अपना हाथ जगन्नाथ |
अर्थात: स्वंय के द्वारा किया गया कार्य ही महत्वपूर्ण होता है.
English Translation of Hindi Proverb: my hand is god
English Equivalent of Hindi Proverb: god resides in one's action

सौ सुनार की एक लुहार की |
अर्थात: एक महत्वपूर्ण कार्य कई अनर्गल कार्यों से ज्यादा सटीक होता है.
English Translation of Hindi Proverb: a hundred of jewellers is equalled by one of the ironworker
English Equivalent of Hindi Proverb: None

सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को |
अर्थात: धूर्त व्यक्ति द्वारा धिकावे का किया गया अच्छा कार्य
English Translation of Hindi Proverb: after eating a hundred rats, the cat went on a pilgrimage
English Equivalent of Hindi Proverb: None

अधजल गगरी छलकत जाय |
अर्थात: मुर्ख व्यक्ति ज्यादा चिल्लाता है, जबकि ज्ञानी शांत रहता है.
English Translation of Hindi Proverb: half empty pot, spills more.
English equivalent of HIndi Proverb: Empty cans make more noise.

-


Photo By:
Submitted by:
Submitted on: Sun Jun 14 2015 18:09:14 GMT+0530 (IST)
Category: Folklore
Language: हिन्दी/Hindi


- Read submissions at http://readit.abillionstories.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit